„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „ Производство, доставка и последваща поддръжка на 50 броя пътнически вагони за междурелсие 1435 мм за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД ". Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 17.11.2023 г. (вкл.)

18.09.2023 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.