„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Ремонт покрив на сграда Дизелов цех №2 и сграда Талижен цех в Локомотивно депо - Горна Оряховица" в ППП Горна Оряховица, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД “. Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 06.10.2022 г. (вкл.).

21.09.2022 • Пазарни консултации