„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Смяна на моноблокови колела на електрически локомотиви Siemens X4-E-Lok-D серия 80, собственост на „БДЖ-Пътнически превози ”ЕООД. Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 22.02.2022 г. (вкл.).

18.02.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.