„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Смяна на три броя стрелки в Локомотивно депо Пловдив”, делима на три обособени позиции“. Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 09.08.2022 г. (вкл.).

02.08.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.