„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Среден ремонт с допълнителни ремонтни дейности свързани с възстановяване функционалността на основни възли и системи на вагоните и частично обновяване на пътнически вагони от серии 2044, 2563, 2297 и 8444“. Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 27.07.2022 г. (вкл.).

20.07.2022 • Пазарни консултации