„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Технически прегледи и текущи ремонти на подлокомотивни и бандажни стругове в депата на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за срок от шест месеца “ . Срок за предоставяне на оферти до 28.06.2022г. (вкл.)

21.06.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.