„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „ Възстановителен ремонт с допълнителни ремонтни дейности свързани с възстановяване функционалността на основни възли и системи на вагоните и частично обновяване на пътнически вагони от серии 2044, 2563, 2297, 2150, 2974, 8480, 8444 и 8597” за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД разделена на девет обособени позиции ".

17.11.2023 • Пазарни консултации


Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 08.12.2023 г. (вкл.).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.

1. Покана за пазарни консултации

2. Техническа спецификация за възстановителен ремонт и частично обновяване на пътнически вагони от серия 2563“ – Приложение № 1;

3.Техническа спецификация за възстановителен ремонт на пътнически вагон от серия 2297“ – Приложение № 2;

4.Техническа спецификация за възстановителен ремонт на пътнически вагон от серия 8444“ – Приложение № 3;

5.„Техническа спецификация за възстановителен ремонт и частично обновяване на пътнически вагони от серия 2044“ – Приложение № 4;

6.Техническа спецификация за възстановителен ремонт на пътнически вагони от серия 8480“ – Приложение № 5;

7.Техническа спецификация за възстановителен ремонт на пътнически вагон от серия 2150“ – Приложение № 6;

8.„Техническа спецификация за възстановителен ремонт на пътнически вагон от серия 2974“ – Приложение № 7;

9.Техническа спецификация за възстановителен ремонт на пътнически вагони от серия 8597 за осма обособена позиция“ – Приложение № 8;

10.„Техническа спецификация за възстановителен ремонт на пътнически вагони от серия 8597 за девета обособена позиция“ – Приложение № 9;

11. Образец на индикативно ценово предложение – Приложение № 10.


Резултати от проведени пазарни консултации