„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Задължителна застраховка за риска "трудова злополука" на правоимащия персонал от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД“ . Срок за предоставяне на оферти до 12.07.2022г. (вкл.)

04.07.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.