„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Застрахователна услуга чрез сключване на застраховка "Релсови превозни средства" за подвиженн железопътен състав - локомотиви, вагони и ЕМВ серия 32, за новозакупени и налични” . Срок за предоставяне на оферти до 25.03.2022г. (вкл.)

18.03.2022 • Пазарни консултации