„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на рентгено-флуоресцентна апаратура за директен спектрален анализ на свежи и отработени масла за нуждите на химическите лаборатории при „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. Доставка на искрово-емисионен апарат за определяне на процентното съдържание на черни, цветни метали и

26.08.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.