„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стенд за измерване натоварването на колелата /по талиги/ на пътнически вагони във Вагонно депо „Пловдив”.

30.08.2021 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.