„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стенд за измерване натоварването на колелата /по талиги/ на пътнически вагони във Вагонно депо „Пловдив” . Срок за предоставяне на оферти до 11.02.2022г. (вкл.)

24.01.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.