„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части за ремонт на пневматични спирачки на електрически локомотиви за нуждите на Локомотивно депо София при ППП София на БДЖ – Пътнически превози ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 08.03.2021г. (вкл.)

05.03.2021 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.