„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1от ЗОП с предмет: „Доставка на турбина за прахоуловителна система Ruwac – тип DS 2720 С за нуждите на персонала поддържащ електрическото оборудване и съоръженията в Локомотивно депо Пловдив при ППП Пловдив на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 27.11.2020г. (вкл.)

18.11.2020 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.