„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на въздушни резервоари за локомотиви серия 52”. Срок за предоставяне на оферти до 26.10.2021г. (вкл.)

19.10.2021 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.