„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1от ЗОП с предмет: „Укрепване на релсов път на кран мостов Q=125 kN, регистрационен № С ПС 7138, намиращ се в ЛД- София, ф. Подуяне, колоосно отделение и възстановяване на звуков сигнал”. Срок за предоставяне на оферти до 29.09.2021г. (вкл.)

14.09.2021 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.