Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на високоволтова изпитателна станция за проверка и тестване на електрическите системи на пътнически вагони за нуждите на Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, вагонно-ремонтен цех Русе към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

20.03.2024 • Пазарни консултации


Срока за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 19.04.2024г.