Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 24 броя цилиндрови втулки за дизеловия двигател на локомотиви серия 75-000“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 10.08.2022г. (вкл.).

28.07.2022 • Пазарни консултации