Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електроди и плътни телове за заваряване в защитена газова среда“ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, делима на девет обособени позиции. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 23.09.2022г. (вкл.).

01.09.2022 • Пазарни консултации