Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на плат за пердетаза пътнически вагони“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 30.01.2023г. (вкл.)

05.01.2023 • Пазарни консултации