Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за извършване на Подемен ремонт на локомотиви серия 75”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 07.10.2022 г. (вкл.).

01.09.2022 • Пазарни консултации