Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за механиката на ТПС” разделена на пет обособени позиции”. Срока за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 27.03.2024г. (вкл.).

13.03.2024 • Пазарни консултации