Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за скоростомерни инсталации тип „Хаслер“ за ТПС“. Срока за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 29.02.2024г.

05.02.2024 • Пазарни консултации