Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на стъкла и стъклопакети за ПЖПС, делима на 9 обособени позиции”. Срока за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 23.02.2024г. (вкл.).

09.02.2024 • Пазарни консултации