Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на стъкла и стъклопакети за ПЖПС, делима на 9 обособени позиции”. Срока за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 13.03.2024 г.

09.02.2024 • Пазарни консултации