Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на цялостна документация за разработка и внедряване на „Система за продажба на превозни документи и резервация на места за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” Срока за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 13.10.2023г. (вкл.).

29.09.2023 • Пазарни консултации