Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Изработване, монтаж и пускане в експлоатация на стенд за теглово балансиране на вагони собственост на „БДЖ- ПП” ЕООД” във ВД – Горна Оряховица,ВРЦ-Русе“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 24.07.2023г. (вкл.).

13.07.2023 • Пазарни консултации