Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на констатираните неизправности от Генералната ревизия по стоманен мост над река „Суходолска” на II изтеглителен коловоз в района на пост № 14” във ВД „Надежда”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 12.08.2022г. (вкл.).

22.07.2022 • Пазарни консултации