Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Пране на спално бельо, одеяла, работно облекло, хавлиени кърпи, покривки, пътеки и пердета за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за период от 2 /две/ години за региони Горна Оряховица, Пловдив, Септември, Стара Загора и Димитровград ” с 5 /пет/ обособени позиции”.

25.07.2022 • Пазарни консултации


Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 01.08.2022г. (вкл.).

Покана за участие в пазарни консултации

1.Спецификация на видовете, количествата и периодичността на пране по обособени позиции и обекти на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД за провеждане на процедура по ЗОП с предмет: „Пране на спално бельо, одеяла, работно облекло, хавлиени кърпи, покривки, пътеки и пердета за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за период от 2 /две/ години за региони Горна Оряховица, Пловдив, Септември, Стара Загора и Димитровград ” с 5 /пет/ обособени позиции - Приложение № 1;

2.Технически изисквания за провеждане на процедура по ЗОП с предмет „Пране на спално бельо, одеяла, работно облекло, хавлиени кърпи, покривки, пътеки и пердета за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за период от 2 /две/ години за региони Горна Оряховица, Пловдив, Септември, Стара Загора и Димитровград ” с 5 /пет/ обособени позиции. – Приложение №2;

3.Образец на индикативно ценово предложение – Приложение №3.

Резултати от проведени пазарни консултации