Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Ремонт покрив на сграда за помощни отделения и складове за материали – Локомотивно депо -Варна към ППП -Горна Оряховица“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 08.11.2022г. (вкл.).

25.10.2022 • Пазарни консултации