Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Смяна на железопътна стрелка № 713 с железопътна стрелка на пружинни езици и железният път между железопътна стрелка № 711 и железопътна стрелка № 713 и между железопътна стрелка № 713 и железопътна стрелка № 717. Отводнителни мероприятия”, в Локомотивно депо София, район Подуяне, собственост на

07.10.2022 • Пазарни консултации


„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 21.10.2022г. (вкл.).