БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул.” Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава Осем "а" от ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуга за пренос на данни – изграждане и поддържане на комуникационна свързаност между сървър/ите и работните места (касите) в гарите и жп бюрата за техническата реализация на билетоиздаващата система, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, публичната покана е публикувана под номер 9045533 в Регистъра за публични покани към АОП на 02.09.15 г. Договор № 170

02.09.2015 • Публични покани