№ 01605-2017-0013 „Продажба на билети за пътнически железопътни превози във вътрешно и международно съобщение от служители на ДП "НКЖИ" в железопътни гари, спирки и разделни постове" за период от 3 години”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №17/04.04.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 04.04.2017 г.

04.04.2017 • Процедури по ЗОП