№ 01605-2020-0019 „Продажба на билети за пътнически железопътни превози във вътрешно и международно съобщение от служители на ДП "НКЖИ" в железопътни гари, спирки и разделни постове" за период от 3 години, открита с Решение №22/12.03.2020 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 12.03.2020г.

12.03.2020 • Процедури по ЗОП