Изготвяне на идеен проект за „Проучване, проектиране, реконструкция, модернизация и изграждане на сграден фонд, съоръжения и железопътна инфраструктура на територията на Вагонно депо Надежда

04.04.2024 • Пазарни консултации


Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 25.04.2024 г. (вкл.).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.