Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на вложка пружинна за връзка между помпа и тягов трансформатор на електрически локомотиви серия 40”. Срока за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 17.11.2023г. (вкл.).

10.11.2023 • Пазарни консултации