„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на униформени обувки за нуждите на персонала от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

05.04.2019 • Пазарни консултации