„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Извършване на планов /капитален и среден/ ремонт на салон вагони №№ 5152 9810 052-7, 5152 9810 055-0, 5152 9940 071-0 и 5152 9940 073-6 с възстановяване на автентичният им вид за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

05.04.2019 • Пазарни консултации