„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет “Доставка на термодиректна хартия, за извършване на продажби от „Интегрирана автоматизирана система/онлайн за информация, резервация и билетоиздаване”

10.04.2019 • Пазарни консултации