„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Изработване и доставка на униформено облекло за персонала на „БДЖ –Пътнически превози” ЕООД”.

16.04.2019 • Пазарни консултации