„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на елементи от системите за автоматично затваряне и блокиране на страничните врати на пътнически вагони, разпределена на 24 (двадесет и четири) обособени позиции, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения 30.08.2019г. (вкл.)

24.04.2019 • Пазарни консултации