„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на предпазни ръкавици за дейността по почистване на ПЖПС и помещения за период от три години за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

24.04.2019 • Пазарни консултации