„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на до 16(шестнадесет) броя устройства за плавно пускане и управление на оборотите на вентилатора на топловъздушният агрегат на пътнически вагони от серии 2044, 1940, 1050, 2150 и 2974 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

24.04.2019 • Пазарни консултации