Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Диагностика, ремонт и доставка на елементи от централният източник на захранване на спални вагони от серия 7071 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 27.09.2019г. (вкл.)

24.04.2019 • Пазарни консултации