Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Закупуване на нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони във вагонните депа на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

30.04.2019 • Пазарни консултации