„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на ценни образци, отпечатани под финансов контрол за дейността билетоиздаване на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

03.05.2019 • Пазарни консултации