„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с „Доставка на работни ръкавици с пет пръста за персонала от поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

20.05.2019 • Пазарни консултации