„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно и специално работно облекло за персонал на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД през 2019г.”.

22.05.2019 • Пазарни консултации