Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване, поддръжка, доставка и монтаж на резервни части за 42 броя леки и товарни автомобили собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения 12.08.2019г. (вкл.)

05.06.2019 • Пазарни консултации