Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на валове за колооси за локомотиви серии 44, 45 и 61, както и носачи за /ГЗК z=77/ за колооси на локомотиви серия 44,собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 12.07.2019г.(вкл.)

17.06.2019 • Пазарни консултации