Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Охрана при транспортиране на ценни пратки /пари/ и извършване на преброяване на инкасираните пари, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за срок от три години".Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения 08.07.2019г. (вкл.)

25.06.2019 • Пазарни консултации